Göm menyn

TDDC05 Projektkurs i Inbyggda systems simulering och verifiering, CDIO, 7.5 hp (A)
/Embedded Systems Simulation and Verification/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2007 och ersattes inte av någon angiven kurs.


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen