Göm menyn

TDDB78 Programmering av parallelldatorer - inbyggda system, 4.0 hp
/Programming of Parallel Computers - Methods and Tools/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2004 och ersattes inte av någon angiven kurs.


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen