Göm menyn

TDDB77 Databaser och bioinformatik, 6.0 hp (G2)
/Databases and Bioinformatics/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2013 VT2

ExaminatorJose M Peña
KursadministratörMadeleine Häger Dahlqvist


Kursen tillhör studierektorsområdet Databas- och informationsteknik (ADIT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen