Göm menyn

TDDB77 Databaser och bioinformatik, 6.0 hp (G2)
/Databases and Bioinformatics/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2013 och ersattes sedan av TDDD74.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2013 VT2

ExaminatorJose M Pena
KursadministratörMadeleine Häger Dahlqvist


Studierektorsområde: Databas- och informationsteknik (ADIT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen