Göm menyn

TDDB72 Processprogrammering, operativsystem, och realtidsoperativsystem, 5.0 hp
/Concurrent Programming, Operating Systems, and Realtime Operating-Systems/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2006 och ersattes sedan av TDDB68.


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen