Göm menyn

TDDB32 Objektorienterad programmering, datastrukturer och algoritmer, 5.0 hp
/Object-Oriented Programmering, Data Structures and Algorithms/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2005 och ersattes inte av någon angiven kurs.


2007 Ht2 — 2008 Vt1

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

ExaminatorDan Lawesson
KursadministratörMadeleine Häger Dahlqvist


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen