Göm menyn

TDDB02 Programvarukvalitet, 4.5 hp (A)
/Software Quality/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2007 och ersattes sedan av TDDD15.


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen