Göm menyn

TDDB02 Programvarukvalitet, 4.5 hp (A)
/Software Quality/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2007 och ersattes sedan av TDDD15.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2007 Vt1

Kursledare och examinatorChristian Krysander
KursadministratörGunilla Mellheden


Kursen tillhör studierektorsområdet Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen