Göm menyn

TDDA89 Formella språk och automatateori, 5.0 hp (G2)
/Formal Languages and Automata Theory/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2007 och ersattes sedan av TDDD14.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2007 Vt2

KursledareWlodzimierz Drabent
ExaminatorUlf Nilsson
KursadministratörGunilla Mellheden


Kursen tillhör studierektorsområdet Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen