Göm menyn

TDDA41 Logikprogrammering, 7.0 hp (A)
/Logic Programming/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2007 och ersattes sedan av TDDD08, TDDD10.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2007 Ht2

Kursledare och examinatorUlf Nilsson
KursadministratörGunilla Mellheden


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen