Göm menyn

TDDA41 Logikprogrammering, 7.0 hp (A)
/Logic Programming/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2007 och ersattes sedan av TDDD08, TDDD10.


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen