Göm menyn

TDDA32 Konstruktion och analys av algoritmer, 5.0 hp (A)
/Design and Analysis of Algorithms/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2007 och ersattes sedan av TDDD20.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2007 Ht1

Kursledare och examinatorPeter Jonsson
KursadministratörMadeleine Häger Dahlqvist


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen