Göm menyn

HIID62 Programvarukvalitet, 5.0 hp
/Software Quality/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2005 och ersattes inte av någon angiven kurs.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2005 vecka 04 — 13

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

Kursledare och examinatorChristian Krysander
KursadministratörMadeleine Häger Dahlqvist


Kursen tillhör studierektorsområdet Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen