Göm menyn

HIIB69 Konstruktion och förvaltning av programvara, 10.0 hp
/Program Design/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2006 och ersattes inte av någon angiven kurs.


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen