Göm menyn

HIIB69 Konstruktion och förvaltning av programvara, 10.0 hp
/Program Design/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2006 och ersattes inte av någon angiven kurs.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2006 vecka 34 — 43

KursledareHans Holmgren
KursadministratörMadeleine Häger Dahlqvist


Kursen tillhör studierektorsområdet Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen