Göm menyn

732G30 Grunder i statistisk metodik, 15.0 hp (G)
/Grunder i statistisk metodik/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2014 HT

ExaminatorKarl Wahlin
KursadministratörAnnelie Almquist


Kursen tillhör studierektorsområdet Statistik (STAT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen