Göm menyn

732G30 Grunder i statistisk metodik, 15.0 hp (G)
/Grunder i statistisk metodik/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2017 HT

ExaminatorIsak Hietala
KursadministratörAnnelie Almquist


Studierektorsområde: Statistik (STAT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen