Göm menyn

732G25 Statistisk analys av samhällsdata, 15.0 hp (G)
/Statistisk analys av samhällsdata/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2017 VT2

ExaminatorAnn-Charlotte Hallberg
KursadministratörAnnelie Almquist

2016 VT2

ExaminatorAnn-Charlotte Hallberg
KursadministratörAnnelie Almquist


Studierektorsområde: Statistik (STAT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen