Göm menyn

732A31 Data Mining - Clustering and Association Analysis, 15.0 hp (A)
/Data Mining - Clustering and Association Analysis/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2016 VT1 — VT2

ExaminatorPatrick Lambrix
KursadministratörCarita Lilja

2015 VT1 — VT2

ExaminatorPatrick Lambrix
KursadministratörCarita Lilja


Studierektorsområde: Databas- och informationsteknik (ADIT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen