Göm menyn

729G26 Interaktionprogrammering, 6.0 hp (G2)
/Interaction Programming/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 vecka 44 — 2016 vecka 03

Kursledare och examinatorJody Foo
KursadministratörAnnelie Almquist

2014 vecka 44 — 2015 vecka 03

Kursledare och examinatorJody Foo
KursadministratörAnnelie Almquist


Kursen tillhör studierektorsområdet Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen