Göm menyn

729G21 Sammansatta kognitiva system, 6.0 hp (G2)
/Joint Cognitive Systems/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2016 vecka 34 — 43

ExaminatorMagnus Bång
KursadministratörAnnelie Almquist

2015 vecka 34 — 43

ExaminatorMagnus Bång
KursadministratörAnnelie Almquist


Studierektorsområde: Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen