Göm menyn

729A99 Användbarhetstestning, 6.0 hp (A)
/Usability Testing/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2017 vecka 04 — 13

KursledareEva Ragnemalm, Mathias Nordvall
ExaminatorMattias Arvola
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen