Göm menyn

729A99 Användbarhetstestning, 6.0 hp (A)
/Usability Testing/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 vecka 04 — 13

KursledareMathias Nordvall
ExaminatorJohan Åberg
KursadministratörAnna Grabska Eklund

2014 vecka 04 — 13

ExaminatorJohan Åberg
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Kursen tillhör studierektorsområdet Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen