Göm menyn

729A98 Risk- och Olycksanalys, 6.0 hp (A)
/Risk and Accident Analysis/
2018 vecka 04 — 13

ExaminatorRita Kovordanyi
KursadministratörAnna Grabska Eklund

2017 vecka 04 — 13

ExaminatorRita Kovordanyi
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen