Göm menyn

729A64 Profilfördjupning, 10.0 hp (A)
/Cognitive Science - Individual In-Depth Studies/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2017 vecka 35 — 2018 vecka 03

ExaminatorArne Jönsson
KursadministratörAnna Grabska Eklund

2016 vecka 35 — 2017 vecka 03

ExaminatorArne Jönsson
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen