Courses operated by SaS in 2005

(last update 050628 AM)


SaS-und : Teachers' page / lärarsidan - Students page / studentsidan - lediga platser / available assistant positions
Courses operated by SaS in 2002, 2003, 2004 2005
Changes planned for 2006

LiTH: aktuell LiTH studiehandbok - Terminstider - LiTH Schema, Blockschema - LiTH nämnder - TFK dokumentsamling
Tentamenstider+lokaler: tentasök (för studenter), gärna på kurshemsidan
IDA Policy: Får jag gå denna kurs? (PDF) - Can I take this course? (PDF)


Courses operated by SaS in 2005

In 2005, SaS undergraduate education operates 58 courses (52 TekFak, 6 FilFak) and two IT-terminer.

bgcolor="#e0e0e0"> > > tr valign="top">
Kurskod
SH
Kursnamn
För program
Spr
Blk
Period
Kursledare (,Examinator)
Kurssekr
-
Informatik/Informationssystem 2, delkurs Programkonstruktion och Systemförvaltning 10p (saml. HIIB69)upphör fr om ht05
IS2
sv
-
p0-1
Exam: Karin Axelsson, Kursled: Johan Fagerström
Madeleine Häger Dahlqvist
Konstruktion och förvaltning av programvara 10p
SVP2
sv
-
p0-1
Johan Fagerström
Hans Holmgren
Madeleine Häger Dahlqvist
Konstruktion av programvara5p
SVP2
sv
-
p0-1
Johan Fagerström
Madeleine Häger Dahlqvist
-
Informatik/Informationssystem 3, delkurs Programvarukvalitet, 5p (saml. HIIC01, TDDB02)upphör fr o m ht05
IS3
sv
-
p3
Christian Krysander
Madeleine Häger Dahlqvist
Datorteknik och Datornät, 5p
SVP3
sv
-
p2
Zebo Peng
Anne Moe
Objektorienterad systemutveckling, 5p
SVP3
sv
-
p2
Johan Fagerström
Madeleine Häger Dahlqvist
Programvarukvalitet, 5p (saml. HIIC01, TDDB02)
SVP4
sv
-
p3
Christian Krysander
Madeleine Häger Dahlqvist
Programvarukvalitet, 5p (saml. HIIC01, TDDB02)
SVP4
sv
-
p3
Christian Krysander
Madeleine Häger Dahlqvist
Konstruktion och analys av algoritmer (KANALG), 3,5p
C3, C4, D4, IT4,
Mat3-4
sv
1
p1
Peter Jonsson
Madeleine Häger Dahlqvist
Logikprogrammering (LOGPRO), 4.5p
C4, D4
sv
1
p2
Ulf Nilsson
Anette Larsson
Programmeringsteori (PTEORI), 4p
C2
en
2
p4
Wlodek Drabent
Anette Larsson
Realtidssystem 3p, utgick 2003, omtentor kvar
utgick 2003
sv
4
p2
Simin Nadjm-Tehrani
Anne Moe
Formella språk och automatateori (FOA), 3.5p
C1,D3,D4,IT3,IT4
en
3
p4
Wlodek Drabent
Anette Larsson
Programvarukvalitet, 3p (saml. HIIC01, HIID76)
C3, C4, D4, IT4
sv
3
p3
Christian Krysander
Madeleine Häger Dahlqvist
C++ (C+C++), 3p
M4,TB4
sv
3,
2
-p3,
p2-
Peter Bunus
Madeleine Häger Dahlqvist
Programmering i Ada, grundkurs (PRAG), 4p
M2, KB2(v)
sv
3
p1
Torbjörn Jonsson
Madeleine Häger Dahlqvist
Teoretisk datalogi, 3p. Not given 2005.
D4
sv
3
p4
Christoph Kessler
Anne Moe
Programmering - tillämpningar och datastrukturer (PRTD-M), 4p
M2, M3
sv
3
p3-4
Olle Willen
Gunilla Mellheden
Programmering I, grundkurs (PROG-I), 5p
I2, Ii2, TB1
sv
2,2
p3-4
Torbjörn Jonsson
Madeleine Häger Dahlqvist
Programmering - tillämpning och datastrukturer (PRTD-Y), 6p
Y3, TB4, Mat3-4
sv
2,1
p1-2
Tommy Olsson
Madeleine Häger Dahlqvist
Kompilatorer och interpretatorer, 3p (saml. TDDB44)
D4, Y4, Mat3-4
en
3
p2
Christoph Kessler (Peter Fritzson)
Anne Moe
Objektorienterad programmering, datastrukturer och algoritmer (OPDAL), ersätts av TDDC30 resp TDDC32, 5p
I3,Ii3,Mat,
TBbi (ht)
sv
1
-p3
Dan Lawesson
Madeleine Häger Dahlqvist
Distribuerade system, 3p
C4, D4, IT4,
DI2, CII1
en
4
p3
Petru Eles
Gunilla Mellheden
Omskrivningssystem, 3p (in odd years - ges dock ej ht05)
C3, C4
sv
1
p2
Jan Maluszynski
Anette Larsson
Komplexitetsteori, 3p (in even years only)
C3, C4
sv
-
-
Peter Jonsson
Anette Larsson
Kompilatorkonstruktion, 4p (saml. TDDB29)
C3, C4, D4
en
3
p2
Christoph Kessler (Peter Fritzson)
Anne Moe
Realtidssystem, 3p
Y4, M4, D4, C4, SOC,
I4, Ii4, DI2, EI3
sv
4
p2
Simin Nadjm-Tehrani
Anne Moe
Programmering i Ada (MI-Ada), 4p
MI1
sv
1,
3
-p3,
p2-
Olle Willen
Gunilla Mellheden
Algoritmer och optimering (DALGOPT-D), 6p
D2
sv
3,4
p1-p2
Jan Maluszynski
Madeleine Häger Dahlqvist
Datastrukturer och algoritmer (DALG), 4,5p
C1 (ex D2)
en
?
p4
Jan Maluszynski
Anette Larsson
Programvaruprojekt i ett helhetsperspektiv (PUM-I), 5p
I4, Ii4
en
1,1
p1-p2
Kristian Sandahl
Anne Moe
Processprogrammering och operativsystem (PROC-I), 4p
I4, Ii4, DI2, EI3
sv
2
p1
Andrzej Bednarski
Anne Moe
Processprogrammering och operativsystem (PROC), 4p (saml. TDDB72)
C3, C4
en
2,2
p1-p2
Christoph Kessler
Anette Larsson
Processprogrammering, operativsystem och realtidsoperativsystem (OSRT), 5p (saml. TDDB68)
D3
en
2,2
p1-p2
Christoph Kessler
Anette Larsson
Programmering av paralleldatorer - metoder och verktyg, 4p utgick 2004, heter nu TDDC78
C4, D4, Y4, IT4
en
3
p4
Christoph Kessler
Madeleine Häger Dahlqvist
Designmönster, 4p
C4, D4 (D, Dpal, Dpvp),
IT4, Y4 (osäker)
en
4
p1
Peter Fritzson
Madeleine Häger Dahlqvist
Avancerad programmering i C++, 3p (ges 2x/året)
C3,C4, D3,D4,
IT3,IT4
sv
0
0
p3-p4,
p1-p2
Tommy Olsson
Anette Larsson
Programvaruprojekt i ett helhetsperspektiv, teori (PUMteori), 3p
C3, D3, IT3
en
1
p4
Kristian Sandahl
Madeleine Häger Dahlqvist
Programvaruprojekt i ett helhetsperspektiv, projekt (PUMprojekt), 5p
C4, D4, IT4
sv
-,3,4
p1-p2
Robert Kaminski
Gunilla Mellheden
Inbyggda systems simulering och verifiering, 5p
M4, Y4, I4, Ii4,
D4, IT4
sv
4
p3-p4
Simin Nadjm-Tehrani
Anne Moe
Komponentbaserad programvara / Component-based software, 3p
C4, D4, IT4
en
2
p4
Christoph Kessler
Madeleine Häger Dahlqvist
Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer, 4p
I, Ii
sv
1
ht2
Dan Lawesson
Madeleine Häger Dahlqvist
Processprogrammering och realtidssystem, 3p
Y4
sv
4
p2
Simin Nadjm-Tehrani
Anne Moe
Programmering av paralleldatorer - metoder och verktyg (PPAR), 4p (hette tidigare TDDB78)
C4, D4, Y4, IT4
en
3
p4
Christoph Kessler
Madeleine Häger Dahlqvist
Objektorienterad programmering (OOP),p5
DI1, EI
sv
3
p4
Tommy Olsson
Anne Moe
Applikationsprogrammering för Windows (WINDOWS), 3p
DI2, EI3
sv
2
p3
Johan Fagerström,
Simon Andersson
Madeleine Häger Dahlqvist
Datastrukturer, algoritmer och C++ (DI-DALG-C++), 10p utgick 2004, omtentor kvar
DI1, EI2
sv
-
-
Tommy Olsson
Madeleine Häger Dahlqvist
Datastrukturer och algoritmer (DI-DALG), 5p
DI
sv
3
p1
Tommy Olsson
Anne Moe
Programmeringsprojekt (DI-PROJ), 5p
DI2, EI3
sv
1,3
p1-2
Olle Willen
Gunilla Mellheden
Datorarkitektur (DI-DARK), 2p
DI2, EI3
en
2
p2
Petru Eles
Gunilla Mellheden
Grundkurs programmering, 7p
DI1, EI1
sv
2,2
p1-p3
Tommy Olsson
Madeleine Häger Dahlqvist
Programmering i C (DI-C), 4p utgick 2004 och ersatts med TDIU06. Omtentor kvar.
DI1, EI1, KI3
sv
-
-
Tommy Olsson
Madeleine Häger Dahlqvist
Datorstödd elektronikkonstruktion (CAD), 4p
D4, IT4, Y4
en
3
p3
Zebo Peng
Gunilla Mellheden
Systemkonstruktion och metodik, 5p, new 2002
D4, IT4, Y4
en
4
p3
Petru Eles
Gunilla Mellheden
Datorarkitektur, 3p
D4, C4, Y4, IT4
en
2
p2
Paul Pop
Gunilla Mellheden
Datorarkitektur (DARK-I), 3p (repl. TDTS52)
I3, Ii3
en
2
p3
Paul Pop
Gunilla Mellheden
-
Propedeutisk kurs IT, 0p
IT0
sv
-
p0
Eva Ragnemalm
Gunilla Mellheden
Programmering och modellering (7p, ISY), delkurs programmering (Scheme) och dataabstraktion 3p
IT2
sv
1
p3/p4
Ulf Nilsson
Madeleine Häger Dahlqvist
Grundläggande datavetenskap, 5p ersatt av TTIT06 pga graderade betyg
IT1
sv
2
p2
Anders Haraldsson
Gunilla Mellheden
Grundläggande datavetenskap, 5p
IT1
sv
2
p2
Anders Haraldsson
Gunilla Mellheden
Diskreta strukturer, 7p
IT1
sv
3
p1
Ulf Nilsson
Gunilla Mellheden
Inledande informationsteknologi 4p
IT1
sv
2
p1
Jonas Wallgren
Gunilla Mellheden
Algoritmer och optimering (DALGOPT-IT), 6,5p
IT2
se
4
p2
Jan Maluszynski
Anne Moe
Processprogrammering och operativsystem, 4p
IT2
sv
1
p3
Paul Pop
Anne Moe
Realtidsprocesser och reglering, 4p (ISY), därav delkurs realtidsprocesser 1.5p
IT3
sv
1
p4
Simin Nadjm-Tehrani
Anne Moe
Programmering 4,5p
IT2
sv
3
p1
Jon Edvardsson
Anne Moe
-
IT Termin 1 Management, Basgruppshandledarna
IT1
sv
-
p1+2
Eva Ragnemalm (terminansv)
-
-
IT Termin 3 Management, Basgruppshandledarna
IT2
sv
-
p1+2
Simin Nadjm-Tehrani (terminansv)
-

New courses / changes in 2005 compared to 2004:

TDDC05 obligatorisk för Y-PRT-profilen.
Den gamla kursen TDDI28 ersätts 2005 med 2 nya kurser istället:
- Ny kurs TDDI29 Datastrukturer och algoritmer 3p för DI2/EI3 ht2, som flyttar fram en del av gamla TDDI28 till hösten 2005.
- Ny kurs TDDI10 Objektorienterad programmering för DI1/EI2 5p (ersätter en del av TDDI28) i period 3.
- Ev. ny kurs TADI01 Diskret matematik för DI1/EI1 i period 4.
TDDB57 (DALG-C) flyttas till period 4 (vt2) from 2005.
TDDB22 läses också av civing-delen av KB-programmet i åk 3.
TDDB32 (OPDAL) skall uppgraderas from ht 2005 till 8p (börjar ht1/2005) (beslut pending)

HIIB01/69 kommer att omstruktureras till ht 2005.

New courses / changes planned for 2006:

Ny kurs Testing 3p (Dpvp), vt2?/2006.
HIIC01/HIID62?
SaS Studierektor (sas-sr \at ida.liu.se)