Courses operated by SaS in 2003


SaS-und : Teachers' page / lärarsidan - Students page / studentsidan - lediga platser / available assistant positions
Courses operated by SaS in 2002, 2003, 2004

LiTH: LiTH studiehandbok 2003 - Terminstider - Block- and tentaschema 2003 - Remiss LiTH studiehandbok 2004 - LiTH nämnder - TFK dokumentsamling
Tentamenstider+lokaler: tentasök (för studenter), gärna på kurshemsidan
IDA Policy: Får jag gå denna kurs? (PDF) - Can I take this course? (PDF)


Courses operated by SaS in 2003

In 2003, SaS undergraduate education operates 58 courses of FFK and TFK and two IT terminer. Blockinformation is preliminary.

Kurskod
Kursnamn
För program
Spr
Blk
Per
Informatik/Informationssystem delkurs Introduktion till programmering och datateknik, Java (IPD), 5p
IS1
sv
p3
delkurs Programkonstruktion och Systemförvaltning 10p (saml. HIIB69)
IS2
sv
-
p0-1
delkurs Programkonstruktion och Systemförvaltning 10p (saml. HIIB01)
SVP2
sv
-
p0-1
delkurs Programvarukvalitet, 5p (saml. HIIC01, TDDB02)
IS3
sv
p3
Datorteknik och Datornät, 5p
SVP3
sv
-
p2
Objektorienterad systemutveckling, 5p
SVP3
sv
-
p2
Programvarukvalitet, 5p (saml. HIIC01, TDDB02)
SVP4
sv
p3
Konstruktion och analys av algoritmer (KANALG), 3,5p
C3, C4, D4, IT4, Matematik åk 3-4
sv
1
p1
Logikprogrammering (LOGPRO), 4.5p
C4, D4
sv
B1
p2
Programmeringsteori (PTEORI), 4p
C2
en
B2
p4
Realtids- och processprogrammering (REAS), 3p (saml. TDDB47)
I4,Ii4,Y4,C3,C4
sv
4
p2
Formella språk och automatateori (FOA), 3.5p
C1,D3,D4,IT3,IT4
sv
B3
p4
Programvarukvalitet, 3p (saml. HIIC01, HIID62)
C3, C4, D4, IT4
sv
p3
C++ (C+C++), 3p
M4, TB4
sv
2,?
p2-3
Programmering i Ada, grundkurs (PRAG), 4p
M1
sv
B3
p1
Teoretisk datalogi (TDA), 4p (runs in odd years)
C1, D3, D4, IT4
sv
B3
p4
Programmering - tillämpningar och datastrukturer (PRTD-M), 4p
M2, M3
sv
p3-4
Programmering I, grundkurs (PROG-I), 5p
I2, Ii2, TB1
sv
p3-4
Programmering - tillämpning och datastrukturer (PRTD-Y), 6p
Y3, TB4, Matematik åk 3-4
sv
B2,B1
p1-2
Kompilatorer och interpretatorer, 3p (saml. TDDB44)
D4, Y4, Matematik åk 3-4
en
3
p2
Inbyggda systems simulering och verifiering, 4p
M4, Y4, I4, Ii4, D4, IT4
sv
p3-4
Objektorienterad programmering, datastrukturer och algoritmer (OPDAL), 5p
I3, Ii3
sv
B1; B4
p2-3
Distribuerade system, 3p
C4, CII1, D4, IT4, DI2
en
B4
p3
Omskrivningssystem, 3p (in odd years)
C3, C4
sv
B1
p2
Komplexitetsteori, 3p (in even years)
C3, C4
sv
Kompilatorkonstruktion, 4p (saml. TDDB29)
C3, C4, D4
en
3
p2
Realtidssystem, 3p (saml. TDDA47)
Y4, M4, D4, C4, DI2, EI3
sv
4
p2
Programmering i Ada (MI-Ada), 4p
MI1
sv
B1; B3
p3,p2
Algoritmer och optimering (DALGOPT-D), 6p
D2
sv
B3,B4
p1-p2
Datastrukturer och algoritmer (DALG), 4,5p
C1 (ex D2)
en
B3
p3
Programvaruprojekt i ett helhetsperspektiv (PUMPRO rest, utgår), 8p
C3, C4, IT4
en
B2,B2
p3-p4
Programvaruprojekt i ett helhetsperspektiv (PUM-I), 5p
I4, Ii4
en
B1,B1
p1-p2
Processprogrammering och operativsystem (PROC-I), 4p
I4, Ii4, DI2, EI3
sv
B2
p1
Processprogrammering och operativsystem (PROC), 4p
D2, C3, C4
en
B2,B2
p1-p2
Processprogrammering, operativsystem och realtidsoperativsystem (OSRT), 5p
D3
en
B2,B2
p1-p2
Programmering av paralleldatorer - metoder och verktyg (PPAR), 5p
C4, D4, M4, Y4, IT4
en
p4
Designmönster, 4p
C4, D4 (D, Dpal, Dpvp), IT4, Y4 (osäker)
en
B4
p1
Avancerad programmering i C++, 3p (ges 2x/året)
C3,C4, D3,D4, IT3,IT4
sv
B0
p3-p4,p1-p2
Programvaruprojekt i ett helhetsperspektiv, teori (PUMteori), 3p
C3, D3, IT3
en
B1
p4
Programvaruprojekt i ett helhetsperspektiv, teori (PUMprojekt), 5p
C4, D4, IT4
sv
B3,B4
p1-p2
Systeminstallation 5p
DI3
sv
B4,B4
p1-2
Applikationsprogrammering för Windows (WINDOWS), 3p
DI2, EI3
sv
B2
p3
Datastrukturer, algoritmer och C++ (DI-DALG-C++), 10p
DI1, EI2
sv
B3,B3
p3-p4
Programmeringsprojekt (DI-PROJ), 5p
DI2, EI3
sv
B1,B3
p1-2
Datorarkitektur (DI-DARK), 2p
DI2, EI3
en
2
p2
Programmering i C (DI-C), 2p
DI1, EI1, KI3
sv
B1; B2
-p3,p2-
Datorstödd elektronikkonstruktion (CAD), 4p
D4, IT4, Y4
en
B3
p3
Systemkonstruktion och metodik, 5p, new 2002
D4, IT4, Y4
en
B4
p3
Datorarkitektur, 3p
D4, C4, Y4, IT4
en
B2
p2
Datorarkitektur (DARK-I), 3p (repl. TDTS52)
I3, Ii3
en
B2
p3
Propedeutisk kurs IT, 0p
IT0
sv
-
p0
Grundläggande datavetenskap, 5p
IT1
sv
B2
p2
Diskreta strukturer, 7p
IT1
sv
B3
p1
Inledande informationsteknologi 4p
IT1
sv
B2
p1
Algoritmer och optimering (DALGOPT-IT), 6,5p
IT2
se
4
p2
Processprogrammering och operativsystem, 4p
IT2,IT3
sv
p3
Realtidsprocesser och reglering, 4p
IT3
sv
p3
Programmering (ers. TTIT31) 4,5p
IT2
sv
3
p1
Programmering och modellering, 3p
IT2
sv
p4
IT Termin 1 Management, Basgruppshandledarna
IT1
sv
-
p1+2
IT Termin 3 Management, Basgruppshandledarna
IT2
sv
-
p1+2
Testkurs: Effektiv Problemlösning, 3p
frivilliga C,D,IT,DI
åk 2-4
sv
ingen
p4+p1

Changes in 2003 compared to 2002:

TDDA47: M-studenterna byter till TDDB47 (valfri) redan i 2003.
TDDB30 ges sista gången i vt 2003.
TDDB53 ges fr o m studieåret 2003/04 i period 2+3 istf p3.
TDDB61 sista gången ht02/vt03, kommer att ersättas med TDDC01 + TDDC02.
TDDC01 Programutvecklingsmetodik teori, PUM teori, 3p (D3), vt2/03, block1, och
TDDC02 Programutvecklingsprojekt i ett helhetsperspektiv, PUM projekt, 5p (D4), ht1/03 bl 3, ht2/03 bl 4.
TDDB84 Design patterns, 4p (D4), ht1, block 4.
TDDB89 Avancerad programmering i C++ 3p (C3, C4, D3, D4, IT3, IT4), vt + ht, blockschema: block 0.
TTIT31 heter nu TTIT71 (nu graderade betyg på skriftlig tentamen)
TTIT47 ersättas med TTIT80 Programmering och modellering 3p plus TTIT61 Processprogrammering och operativsystem som flyttas från termin 6.
TTIT61 ges för IT2 och IT3 (60st) samtidigt in vt1/2003 och fr o m 2004 bara för IT2 i vt2.

New courses / changes planned for 2004:

Ny kurs TDDC18 Komponentbaserad programvara 3p (Dpvp), vt2/2004.
TDDB30 läggs ner och ersätts med en ny CDIO projektkurs TDDC05 5p.
TDDA47 läggs ner och ersätts med TDDB47.
TDDC02 skall börja redan i vt2 och utsträcka sig över 3 perioder till ht2.
Ev. ny kurs Internetsäkerhet SVP3.

New courses / changes to be proposed in 2004 for 2005 (decision in spring 2004):

Ny kurs Effektiv problemlösning 3p vt2+ht1 (C,D,DI åk 2/3 eller 3/4) (aka Problemlösning och programmering under press (PLUP).
Ny kurs Programutvecklingsverktyg 1.5/2p (C,D,IT, årskurs 2 eller 3).
Ny kurs Testing 3p (Dpvp), vt2/2005.

Christoph Kessler, Studierektor SaS