SaS Undervisning
/Sas Education/

Avdelningen för Programvara och system - Software and Systems (SaS) vid Institutionen för datavetenskap ger 70 av institutionen 180 kurser. Vi ger kurser på civilingenjörsprogrammen för maskinteknik, teknisk fysik och eletroteknik, industriell ekonomi, datateknik, teknisk biologi och informationsteknologi, på högskoleingenjörsprogrammen för datateknik, elektroteknik, kemiteknik och maskinteknik, på programmen för datavetenskap, systemvetenskap, kognitionsvetenskap och statistik, samt på de fristående kurserna geografiska informationssystem och informatik/informationssystem.