Courses operated by SaS in 2002


SaS-und : Teachers' page / lärarsidan - Students page / studentsidan - lediga platser / available assistant positions
Courses operated by SaS in 2002, 2003

LiTH: LiTH studiehandbok 2002 - Terminstider - Block- and tentaschema 2002 - LiTH nämnder - TFK dokumentsamling
Tentamenstider+lokaler: tentasök (för studenter), gärna på kurshemsidan


Courses operated by SaS in 2002

In 2002, SaS undergraduate education operated 55 courses of FFK and TFK and two IT terminer.

Kurskod
Kursnamn
För program
Spr
Blk
Per
Informatik/Informationssystem delkurs Introduktion till programmering och datateknik, Java (IPD), 5p
IS1
sv
p3
delkurs Programkonstruktion och Systemförvaltning 10p (saml. HIIB69)
IS2
sv
-
p0-1
delkurs Programkonstruktion och Systemförvaltning 10p (saml. HIIB01)
SVP2
sv
-
p0-1
delkurs Programvarukvalitet, 5p (saml. HIIC01, TDDB02)
IS3
sv
p3
Datorteknik och Datornät, 5p
SVP3
sv
-
p2
Objektorienterad systemutveckling, 5p
SVP3
sv
-
p0-1
Programvarukvalitet, 5p (saml. HIIC01, TDDB02)
SVP4
sv
p3
Konstruktion och analys av algoritmer (KANALG), 3,5p
C3, C4, D4, IT4, Matematik åk 3-4
sv
1
p1
Logikprogrammering (LOGPRO), 4.5p
C4, D4
sv
1
p2
Programmeringsteori (PTEORI), 4p
C2
en
p4
Realtids- och processprogrammering (REAS), 3p (saml. TDDB47)
I4,Ii4,M4,Y4,C3,C4
sv
4
p2
Formella språk och automatateori (FOA), 3.5p
C1,D3,D4,IT3,IT4
sv
p4
Programvarukvalitet, 3p (saml. HIIC01, HIID62)
C3, C4, D4, IT4
sv
p3
C++ (C+C++), 3p
M4, TB4
sv
2,?
p2-3
Programmering i Ada, grundkurs (PRAG), 4p
M1
sv
3
p1
Teoretisk datalogi (TDA), 4p (runs in odd years)
C1, D3, D4, IT4
sv
Programmering - tillämpningar och datastrukturer (PRTD-M), 4p
M2, M3
sv
p3-4
Programmering I, grundkurs (PROG-I), 5p
I2, Ii2, TB1
sv
p3-4
Programmering - tillämpning och datastrukturer (PRTD-Y), 6p
Y3, TB4, Matematik åk 3-4
sv
2,1
p1-2
Kompilatorer och interpretatorer, 3p (saml. TDDB44)
D4, Y4, Matematik åk 3-4
en
3
p2
Inbyggda systems simulering och verifiering, 4p
M4, Y4, I4, Ii4, D4, IT4
sv
p3-4
Objektorienterad programmering, datastrukturer och algoritmer (OPDAL), 5p
I3, Ii3
sv
4,?
p2-3
Distribuerade system, 3p
C4, D4, IT4
en
p3
Omskrivningssystem, 3p (in odd years)
C3, C4
sv
Komplexitetsteori, 3p (in even years)
C3, C4
sv
p4
Kompilatorkonstruktion, 4p (saml. TDDB29)
C3, C4, D4
en
3
p2
Realtidssystem, 3p (saml. TDDA47)
Y4, D4, C4, DI2, EI3
sv
4
p2
Programmering i Ada (MI-Ada), 4p
MI1
sv
p3
Algoritmer och optimering (DALGOPT-D), 6p
D2
en
3
p1-2
Datastrukturer och algoritmer (DALG), 4,5p
C1 (ex D2)
en
p3
Programvaruprojekt i ett helhetsperspektiv (PUMPRO, rest, utgår), 8p
C3, C4, IT4
en
4
p2-4
Programvaruprojekt i ett helhetsperspektiv (PUM-I), 5p
I4, Ii4
en
1,1
p1-2
Processprogrammering och operativsystem (PROC-I), 4p
I4, Ii4, DI2, EI3
sv
2
p1
Dokumenthantering (DOK), 5p Ges EJ 2002
I4, Ii4
Processprogrammering och operativsystem (PROC), 4p
D2, C3, C4
en
2,2
p1-2
Processprogrammering och operativsystem, special edition vt2, 4p
utl. utbytesstud.
en
p4
Processprogrammering, operativsystem och realtidsoperativsystem (OSRT), 5p
D3
en
2
p1-2
Programmering av paralleldatorer - metoder och verktyg (PPAR), 5p
C4, D4, M4, Y4, IT4
en
p4
Systeminstallation 5p
DI3
sv
4,3
p1-2
Applikationsprogrammering för Windows (WINDOWS), 3p
DI2, EI3
sv
p3
Datastrukturer, algoritmer och C++ (DI-DALG-C++), 10p
DI1, EI2
sv
p3-4
Programmeringsprojekt (DI-PROJ), 5p
DI2, EI3
sv
1,3
p1-2
Datorarkitektur (DI-DARK), 2p
DI2, EI3
en
2
p2
Programmering i C (DI-C), 2p
DI1, EI1, KI3
sv
2,?
p2-3
Datorstödd elektronikkonstruktion (CAD), 4p (replaces TDTS80)
D4, IT4, Y4
en
3*
p3
Systemkonstruktion och metodik, 5p, new 2002
D4, IT4, Y4
en
4*
p3
Datorarkitektur, 3p
D4, C4, Y4, IT4
en
2
p2
Datorarkitektur (DARK-I), 3p (repl. TDTS52)
I3, Ii3
en
p4
Grundläggande datavetenskap, 5p
IT1
sv
2
p2
Diskreta strukturer, 7p
IT1
sv
3
p1
Inledande informationsteknologi 4p
IT1
sv
2
p1
Programmering 4,5p
IT2
sv
3
p1
Algoritmer och optimering (DALGOPT-IT), 6,5p
IT2
en
4
p2
Matematiska modeller, 7p
IT2
sv
p3.5
Projekttermin, 20p, Kompil. 1.5p
IT3
sv
all
p1-2
Processprogrammering och operativsystem, 4p
IT3
sv
p3
Realtidsprocesser och reglering, 4p
IT3
sv
p3
IT Termin 1 Management, Basgruppshandledarna
IT1
sv
p1+2
IT Termin 3 Management, Basgruppshandledarna
IT2
sv
p1+2
IT Termin 6 Management, Basgruppshandledarna (ISY)
IT3
sv
p3+4

Old courses that ended in 2001:
TDDA11 ADA och Programspråk,
TDDB12 Processprogrammering och operativsystem (ers. av TDDB63),
TDIU10 Programmering i C (ers. av TDIU15),
TDTS51 Datorarkitektur (ers. av TDTS55),
TDTS52 Datorarkitektur (ers. av TDTS57),
TDTS80 Datorstödd elektronikkonstruktion (ers. av TDTS01).
HKGBB7 Programmering - tillämpning och datastrukturer (PRTD) moved to HCS.
TDDB65Dokumenthantering moved to SaS and ceased to exist in 2002, it may be replaced by a new course on the Semantic web in ht 2004.

New courses / changes planned for 2003:
TDDA47: M-studenterna byter till TDDB47 (valfri) redan i 2003.
TDDB30 ges sista gången i vt 2003.
TDDB53 ges fr o m studieåret 2003/04 i period 2+3 istf p3.
TDDB61 sista gången ht02/vt03, kommer att ersättas med TDDC01 + TDDC02.
TDDC01 Programutvecklingsmetodik teori, PUM teori, 3p (D3), vt2/03, block1, och
TDDC02 Programutvecklingsprojekt i ett helhetsperspektiv, PUM projekt, 5p (D4), ht1/03 bl 3, ht2/03 bl 4.
TDDB84 Design patterns, 4p (D4), ht1, block 4.
TDDB89 C++ för den som kan Java, 3p (C3, C4, D3, D4, IT3, IT4), vt + ht, blockschema: block 0.
TTIT47 ersättas med TTIT80 Programmering och modellering 3p plus TTIT61 Processprogrammering och operativsystem som flyttas från termin 6.
TTIT61 ges för IT2 och IT3 (60st) samtidigt in vt1/2003 och fr o m 2004 bara för IT2 i vt2.


Studierektor SaS