Göm menyn

Checklista inför och under lic-framläggning

Tidigare förberedelser

Vem Namn Vad
Labmedlem   Presentinköp

Labmedlem

  Insamlingslista+kort/diplom+skrammelmail till "idaint@ida.liu.se" (OBS! Inget påminnelsemail)
Adm   Blombeställning - 300 kr inkl moms och kruka (men exkl budavgift)

Adm och doktorand

 

Lunchen innan seminariet räknas som extern representation.
Mat och dryck betalas och ordnas av doktoranden.
Adm hjälper till med enkel dukning och stämmer av med doktoranden att bokning av lokal för förtäring är gjord

Adm+labledare   Handlägga dokument opponent, se "Ersättning till sakkunniga och opponenter"
Adm   Resebeställningar

Före lic-akten

Vem Namn Vad
Adm   Blommor, dryck, avhandlingar till lic-lokalen
Labmedlem   Fotografering
Doktoranden   Kontrollera utrustning i lokalen kontra TUS tillsammans med annan labmedlem alt t ex Visionsansvarig i labbet
Handledare   Boka VIP-lunch via adm
Handledare/
Adm
  Kontrollera att doktorand och opponent finns på plats i god tid före lic-framläggningen

Under lic-akten

Vem Namn Vad
Adm   Kontrollera leverans av beställd mat och dryck
Labmedlem   Tar över kontrollen efter administratörens ordinarie arbetstid

Efter lic-akten

Vem Namn Vad

Labmedlem

  Ta med blommorna tillbaka direkt efter lic-framläggningens slut samt ställa dem på det dukade bordet
Labledare   Överlämna present och kort/diplom
Labmedlemmar  

Duka av och städa efter mottagningen + ställa in överbliven mat i kylen i IDA:s skålar + skicka mail.

Adm

  Plocka undan i framläggningslokalen samma dag eller tidigt på morgonen dagen efter
Adm+labledare   Handlägga dokument opponent, se "Ersättning till sakkunniga och opponenter"

Sidansvarig: Forskarstudierektor
Senast uppdaterad: 2016-02-02