Hide menu

AIICS Publications: Books

Hide abstracts BibTeX entries
2015
[7] Erik Sandewall. 2015.
Samtal om Sveriges nation.
Book. Volibri förlag och IT. 154 pages. ISBN: 9789163792267.
Find book at a Swedish library/Hitta boken i ett svenskt bibliotek: http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=9...

Demokratin ifrÄgasÀtts i dagens vÀrld genom att auktoritÀra och fundamentalistiska ideologier av flera slag förs fram som alternativ. De tillÀmpas i praktiken i ett flertal lÀnder, men de sprids ocksÄ genom aktiv propaganda. Den hÀr boken utgÄr frÄn förestÀllningen att detta utgör en utmaning Àven för vÄrt land, och den föreslÄr framförallt tvÄ ÄtgÀrder för att möta den utmaningen.Ett förslag Àr att precisera samhÀllets demokratiska grundsatser och att komplettera dem med nÄgra ytterligare punkter, sÄsom följande. En princip om assimilationsfrihet formuleras, alltsÄ en rÀttighet att byta etnisk, religiös eller politisk tillhörighet om man vill, och samtidigt förstÄs en rÀttighet att bevara den man har. I boken föreslÄs utvidgat skydd för dessa rÀttigheter. LikasÄ införs begreppet religionism, alltsÄ hÀvdandet att en viss religion Àr överlÀgsen andra och Àr förutbestÀmd att ta över, och det föreslÄs att religionism ska likstÀllas med rasism.Det andra huvudförslaget Àr att betrakta nationen som bÀraren av detta utvidgade demokratibegrepp, men dÄ handlar det om nationen i en annan bemÀrkelse Àn vad dagens `nationalister' förestÀller sig. Boken anknyter till skillnaden mellan etnisk och samhÀllelig nationalism (`civic nationalism' pÄ engelska). I den förra sökerman göra en etnisk grupp till en nation, i den senare ses nationen som fundamentet för staten och samhÀllet, och som den samlande faktorn för alla medborgare som ansluter sig till det demokratiska samhÀllets principer.Boken hÀvdar ocksÄ att en kunskap om Sveriges historia ur politisk och religiös synpunkt Àr viktig för att kunna relatera till de frÀmmande ideologierna och för attförstÄ hur vÄr samhÀllsmodell förhÄller sig till deras.

2008
[6] Dov M. Gabbay, Renate A. Schmidt and Andrzej Szalas. 2008.
Second-Order Quantifier Elimination. Foundations, Computational Aspects and Applications.
Book. In series: Studies in Logics #12. College Publications. 308 pages. ISBN: 978-1-904987-56-7, 1-904-98-756-7.
link: http://www.amazon.com/Second-Order-Quant...

In recent years there has been an increasing use of logical methods and significant new developments have been spawned in several areas of computer science, ranging from artificial intelligence and software engineering to agent-based systems and the semantic web. In the investigation and application of logical methods there is a tension between: * the need for a representational language strong enough to express domain knowledge of a particular application, and the need for a logical formalism general enough to unify several reasoning facilities relevant to the application, on the one hand, and * the need to enable computationally feasible reasoning facilities, on the other hand. Second-order logics are very expressive and allow us to represent domain knowledge with ease, but there is a high price to pay for the expressiveness. Most second-order logics are incomplete and highly undecidable. It is the quantifiers which bind relation symbols that make second-order logics computationally unfriendly. It is therefore desirable to eliminate these second-order quantifiers, when this is mathematically possible; and often it is. If second-order quantifiers are eliminable we want to know under which conditions, we want to understand the principles and we want to develop methods for second-order quantifier elimination. This book provides the first comprehensive, systematic and uniform account of the state-of-the-art of second-order quantifier elimination in classical and non-classical logics. It covers the foundations, it discusses in detail existing second-order quantifier elimination methods, and it presents numerous examples of applications and non-standard uses in different areas. These include: * classical and non-classical logics, * correspondence and duality theory, * knowledge representation and description logics, * commonsense reasoning and approximate reasoning, * relational and deductive databases, and * complexity theory. The book is intended for anyone interested in the theory and application of logics in computer science and artificial intelligence.

2006
[5] Patrick Doherty, Witold Lukaszewicz, Andrzej Skowron and Andrzej Szalas. 2006.
Knowledge Representation Techniques.: a rough set approach.
Book. In series: Studies in Fuzziness and Soft Computing #202. Springer. 342 pages. ISBN: 978-3-540-33518-4, 3-540-33518-8.
DOI: 10.1007/3-540-33519-6.
find book at a swedish library/hitta boken i ett svenskt bibliotek: http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=9...

The basis for the material in this book centers around a long term research project with autonomous unmanned aerial vehicle systems. One of the main research topics in the project is knowledge representation and reasoning. The focus of the research has been on the development of tractable combinations of approximate and nonmonotonic reasoning systems. The techniques developed are based on intuitions from rough set theory. Efforts have been made to take theory into practice by instantiating research results in the context of traditional relational database or deductive database systems. This book contains a cohesive, self-contained collection of many of the theoretical and applied research results that have been achieved in this project and for the most part pertain to nonmonotonic and approximate reasoning systems developed for an experimental unmanned aerial vehicle system used in the project. This book should be of interest to the theoretician and applied researcher alike and to autonomous system developers and software agent and intelligent system developers.

1998
[4] Leonard Bolc, Krzysztof Dziewicki, Piotr Rychlik and Andrzej Szalas. 1998.
Wnioskowanie w logikach nieklasycznych: Automatyzacja wnioskowania.
Book. Academic Pub. PLJ (Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ). 159 pages. ISBN: 83-7101-403-1, 978-83-7101-403-1.
Find book in another country/Hitta boken i ett annat land: http://www.worldcat.org/search?q=83-7101...

1995
[3] Leonard Bolc, Krzysztof Dziewicki, Piotr Rychlik and Andrzej Szalas. 1995.
Wnioskowanie w logikach nieklasycznych: Podstawy teoretyczne.
Book. Academic Pub. PLJ (Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ). 247 pages. ISBN: 9788371012884.
Find book in another country/Hitta boken i ett annat land: http://www.worldcat.org/search?q=9788371...

Prezentowana ksiÄ…ĆŒka stanowi drugi tom dwutomowej monografii poƛwieconej wnioskowaniu w logikach nieklasycznych. Opracowanie to obejmuje takie formalizmy jak logiki modalne, logiki wielowartoƛciowe i mechanizmy wnioskowania niemonotonicznego. W pierwszym tomie przedstawione zostaƂy podstawy teoretyczne wnioskowania w wybranych logikach nieklasycznych. Tom drugi poƛwięcony jest zagadnieniom automatyzacji procesu wnioskowania.

1992
[2] Andrzej Szalas. 1992.
Zarys dedukcyjnych metod automatycznego wnioskowania.
Book. Academic Pub. RM (Akademicka Oficyna Wydawnicza RM). 120 pages. ISBN: 83-9004-517-6, 978-83-9004-517-7.

1991
[1] Andrzej Szalas and Jolanta Warpechowska. 1991.
Loglan.
Book. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT. 172 pages. ISBN: 83-2041-295-1, 978-83-2041-295-6.
Note: In Polish; Volume 78, Biblioteka InĆŒynierii Oprogramowania
Find book in another country/Hitta boken i ett annat land: http://www.worldcat.org/search?q=83-2041...


Page responsible: Patrick Doherty
Last updated: 2014-04-30