Magnus Bång
Magnus Bång
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
magnus.bang@liu.se
013-28 24 57
E 328:163 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~magba44/
Medlem i:
Human-Centered Systems (Folk och apparater) (HCS)
MDA (MDA)

Sidansvarig: Lisbeth Linge