Anders Fröberg
Anders Fröberg
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: anders.froberg@liu.se
Telefon: 013-28 44 98
Fax: 013-14 22 31
E 329:157 (se karta)
Hemsida: saknas
Medlem i:
Avdelningen för interaktiva och kognitiva system (HCS)
Verksamhetsstöd Teknisk service (VSTUS)

Sidansvarig: Lisbeth Linge
Senast uppdaterad: 2012-12-10