Aktuellt

HCS: intro Forskarutbildning Seminarier
Forskning Grundutbildning Personal & kontakt

HCS - Human-Centered Systems

Avdelningen, även känd som avdelningen för folk och apparater, bedriver datavetenskaplig forskning och utbildning med inriktning på människans förmågor och samspel med tekniken.

Avdelningens kompetens omfattar (bl.a.) följande ämnen och kunskapsområden:

 • Datalogi
  • kunskapsteknik
  • människa-dator-teknik
  • webbteknik
 • Språkteknologi
  • datorlingvistik
  • talteknologi
 • Informatik
  • arbetslivets informatik
  • geografiska informationssystem
  • informations- och medievetenskap
 • Kognitionsvetenskap
  • interaktionsdesign
  • kognitiv modellering
  • människa-dator-interaktion


Senast uppdaterad: 2003-05-09 av: Lars Ahrenberg. Ansvarig utgivare:  Lars Ahrenberg © 2000