Labb och grupper
ASLAB
Laboratoriet för applikationssystem.

CSELAB
Cognitive Systems Engineering Laboratory.

GIS-gruppen
Geografiska informationssystem

MDA
Laboratoriet för människan, datorn och arbetslivet.

NLPLAB
Laboratoriet för databehandling av naturligt språk
.

HCS: intro Forskarutbildning Seminarier
Forskning Grundutbildning Personal & kontakt

Forskning inom HCS

Avdelningens forskning är inriktad på att studera och förbättra interaktionen mellan individer, datorsystem och informationsresurser. Människan och hennes förmågor utgör därvid både en utgångspunkt och ett mål. Viktiga forskningsområden är människa-dator-interaktion, kunskapsteknik, språkteknologi, geografiska informationssystem, datorstöd för utbildning/träning, informationshantering samt införandet av ny teknik i organisationer. Forskningen inom avdelningen utförs inom fyra forskningsgrupper med olika inriktning. För mer detaljer om forskningen och listor över avdelningens publikationer, se respektive grupp.Senast uppdaterad: 2003-05-27, av: Lars Ahrenberg. Ansvarig utgivare: Lars Ahrenberg © 2000