Kontakter
Kontaktperson för grundutbildningen inom HCS är avdelningens studirektor Jalal Maleki.

HCS: intro Forskarutbildning Seminarier
Forskning Grundutbildning Personal & kontakt

HCS Grundutbildning

Avdelningen ansvarar för grundutbildning inom kognitionsvetenskap, människa-datorinteraktion, språkteknologi och kunskapsteknik, samt medverkar i ytterligare kurser inom många andra områden.Senast uppdaterad: 2004-02-04, av: Mattias Arvola. Ansvarig utgivare: Lars Ahrenberg © 2000