Forskar-
skolor
Kontaktperson för forskarutbildningen inom HCS är Sture Hägglund.

Avdelningen medverkar i följande forskarskolor:

IDA:s forskarskola

HMI-forskarskolan

Företags-
forskarskolan

HCS: intro Forskarutbildning Seminarier
Forskning Grundutbildning Personal & kontakt

Forskarutbildning

Inom avdelningen kan bedrivs forskarutbildning sig i tre ämnesområden; datalogi, informatik och datorlingvistik. Antagning av nya doktorander sker i samarbete med hela IDA. Inom avdelningen finns doktorander med varierande bakgrund, allt från civilingenjörer i datateknik, till kognitionsvetare och ekonomer.Senast uppdaterad: 2000-04-05, av: Mattias Arvola. Ansvarig utgivare: Lars Ahrenberg © 2000