Erik Sandewall Svensk hemsida

Arbete

Professor i datalogi (emeritus) vid Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet.

Utnämningar och nuvarande uppdrag.

Tidigare uppdrag.


Kontaktinformation

Tele (mobil): 0708-28 14 08

E-post: erik.sandewall snabel-a liu punkt se

Postadress: Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
58183 Linköping


Bakgrund och kort historik

Född 1945 i Oskarshamn, uppvuxen i Uppsala

  1964  Fil.kand. vid Uppsala Universitet
  1966  Fil.lic. vid Uppsala Universitet
1966-67 Doktorand vid Stanford University, Computer Science Department
  1969  Fil.dr. i informationsbehandling vid Uppsala Universitet
1969-75 Docent vid Uppsala Universitet
  1970  Gästforskare vid Stanford University, Computer Science Department
1974-75 Visiting associate professor vid MIT A I Laboratory
1975-2012 Professor i datalogi vid Linköpings universitet
1993-1994 Gästforskare vid LAAS, Toulouse, Frankrike
2007-2012 Gästprofessor vid Kungliga Tekniska Högskolan (deltid).


Senast uppdaterad 2014-01-23. Denna sida administreras av Erik Sandewall (adress ovan).