Erik Sandewall

Professor i datalogi (emeritus) vid Institutionen för datavetenskap

Utnämningar och nuvarande uppdrag

Internationellt/Europa/USA

Fellow of European Coordinating Committee for Artificial Intelligence.
Fellow of
Association for the Advancement of Artificial Intelligence.

Sverige

Ledamot av
Kungliga Vetenskapsakademien (KVA).
Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Frankrike

Riddare av Hederslegionen.
Hedersdoktor vid Université Paul Sabatier, Toulouse.
Ordförande i Svenska-franska forskningsföreningen (AFSR).

Tyskland

Fellow of Deutsches Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz (DFKI).

Marocko

Utländsk ledamot (associate member) i Académie Hassan II des Sciences et Techniques.


Senast uppdaterad 2014-01-23.