Erik Sandewall

Professor i datalogi vid Institutionen för datavetenskap

Tidigare uppdrag i urval

Se även den motsvarande engelskspråkiga sidan.

Internationellt/Europa/USA

Grundare (1997) och huvudredaktör för tidskriften Electronic Transactions on Artificial Intelligence (ETAI).
Huvudredaktör (co-editor-in-chief) för tidskriften Artificial Intelligence, 2002-2006.

Sverige

Medlem av regeringens forskningsdelegation (två regeringar).
Propreses vid Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
Ledamot av Teknikvetenskapliga forskningsrådet (TFR).

Frankrike

Medlem och därefter ordförande i Conseil Scientifique vid Institut National pour la Recherche Scientifique (INRIA), 1999-2006.

Tyskland

Vid Deutsches Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz (DFKI): medlem av dess Vetenskapliga råd (Wissenschaftliches Beirat) (1990-2003).

Linköpings universitet

Prorektor, omkring 1996-1999.
Grundare av Linköping University Electronic Press, och dess chef, 1997-2007.

Senast uppdaterad 2014-01-23.