Courses operated by SaS in 2004


SaS-und : Teachers' page / lärarsidan - Students page / studentsidan - lediga platser / available assistant positions
Courses operated by SaS in 2002, 2003, 2004, 2005
Changes planned for 2005

LiTH: LiTH studiehandbok 2003 - Terminstider - LiTH Schema, Blockschema - Block- and tentaschema 2003 - Remiss LiTH studiehandbok 2004 - LiTH nämnder - TFK dokumentsamling
Tentamenstider+lokaler: tentasök (för studenter), gärna på kurshemsidan
IDA Policy: Får jag gå denna kurs? (PDF) - Can I take this course? (PDF)


Courses operated by SaS in 2004

In 2004, SaS undergraduate education operates 58 courses (52 TekFak, 6 FilFak) and two IT-terminer. Blockinformation is preliminary.