SaS Undervisning

För att se undervisningsplanering för lärare på SaS används från och med 2021 Retendo Academic där man loggar in med sitt LiU-ID (använd alternativet "SWAMID"). För mer information om hur Retendo fungerar på LiU, se information på Insidan.