Lilian Alarik
Lilian Alarik
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
lilian.alarik@liu.se
011-36 35 90
Hemsida:
Medlem i:
Statistik och maskininlärning (STIMA)
Verksamhetsstöd Administration (VSADM)

Sidansvarig: Eva Pelayo