Lilian Alarik
Lilian Alarik
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: lilian.alarik@liu.se
Telefon: 3590, 011-36 35 90
Fax: 013-14 22 31
Hemsida: saknas
Medlem i:
Avdelningen för Statistik och Maskininlärning
Verksamhetsstöd Administration (VSADM)

Sidansvarig: Lisbeth Linge