Jakob Bandelin
Jakob Bandelin
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
jakob.bandelin@liu.se
Hemsida:
Medlem i:
Human-Centered Systems (Folk och apparater) (HCS)
MDA (MDA)

Sidansvarig: Lisbeth Linge