Jakob Bandelin
Jakob Bandelin
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: jakob.bandelin@liu.se
Telefon: saknas
Fax: 013-14 22 31
Hemsida: saknas
Medlem i:
Människor, datorer och arbete (MDA)
Avdelningen för interaktiva och kognitiva system (HCS)

Sidansvarig: Lisbeth Linge