Anders Nordgaard
Anders Nordgaard
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: anders.nordgaard@liu.se
Telefon: 013-28 19 74
Fax: 013-14 22 31
B 3E:485 (se karta)
Hemsida: http://www.ida.liu.se/~annor/
Medlem i:
Avdelningen för Statistik och Maskininlärning

Sidansvarig: Lisbeth Linge