Sture Hägglund
Sture Hägglund
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: sture.hagglund@liu.se
Telefon: 013-28 14 31
Fax: 013-14 22 31
E 3G:442 (se karta)
Hemsida: http://www.ida.liu.se/~stuha/
Medlem i:
Människor, datorer och arbete (MDA)
Avdelningen för interaktiva och kognitiva system (HCS)

Sidansvarig: Lisbeth Linge
Senast uppdaterad: 2012-12-10