Sackmone Sirisack
Sackmone Sirisack
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
sacsi265@student.liu.se
Hemsida:
Medlem i:
Statistik och maskininlärning (STIMA)

Sidansvarig: Eva Pelayo