Sackmone Sirisack
Sackmone Sirisack
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
sackmone.a.sirisack@liu.se
Hemsida:
Medlem i:
Statistik och maskininlärning (STIMA)

Sidansvarig: Lisbeth Linge