Robert Veenhuizen
Robert Veenhuizen
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
Hemsida:
Medlem i:
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)

Sidansvarig: Eva Pelayo