Robert Veenhuizen
Robert Veenhuizen
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: robert.veenhuizen@liu.se
Telefon: saknas
Fax: 013-14 22 31
Hemsida: saknas
Medlem i:
Avdelningen för artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)

Sidansvarig: Lisbeth Linge
Senast uppdaterad: 2012-12-10