Ola Leifler
Ola Leifler
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: ola.leifler@liu.se
Telefon: 013-28 16 97
Fax: 013-14 22 31
B 3B:447 (se karta)
Hemsida: http://www.ida.liu.se/~olale/
Medlem i:
Programmeringsomgivningar (PELAB)
Avdelningen för programvara och system (SaS)

Sidansvarig: Lisbeth Linge
Senast uppdaterad: 2012-12-10