Marie Johansson
Marie Johansson
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: marie.johansson@liu.se
Telefon: 013-28 21 80
Fax: 013-14 22 31
B 327:170 (se karta)
Hemsida: saknas
Medlem i:
Gemensamma kansliet
Verksamhetsstöd Administration (VSADM)

Sidansvarig: Lisbeth Linge
Senast uppdaterad: 2012-12-10