Marie Johansson
Marie Johansson
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
marie.johansson@liu.se
013-28 21 80
Hemsida:
Medlem i:
Gemensamma kansliet (GEMKANSLI)
Verksamhetsstöd Administration (VSADM)

Sidansvarig: Eva Pelayo