Erik Sandewall
Erik Sandewall
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: erik.sandewall@liu.se
Telefon: 013-28 14 08
Fax: 013-28 58 68
E 229:161 (se karta)
Hemsida: saknas
Medlem i:
Avdelningen för artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)

Sidansvarig: Lisbeth Linge
Senast uppdaterad: 2012-12-10