Erik Berglund
Erik Berglund
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
erik.berglund@liu.se
013-28 24 49
E 329:155 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~eribe22/
Medlem i:
Human-Centered Systems (Folk och apparater) (HCS)
MDA (MDA)

Sidansvarig: Lisbeth Linge