StASy

Studierektorns Administrations-System

Christoph Kessler, studierektor SaS 2001-2004,
IDA, Linköpings Universitet

Beskrivning

StASy (Studierektorns Administrations-System) är ett datorstött administrationsverktyg för stora studierektorsområden som jag utvecklade 2002-2004 på institutionen för datavetenskap (IDA) för avdelningen Programvara och System (SaS). StASy-prototypen används sedan 2002 i dagligt arbete på SaS-studierektorområdet för att administrera 60 kurser med 3000 studenter per år och 70 fastanställda personer (lärare, assistenter och administratörer).
Utgående från planeringsinformation för varje kurs och undervisande personal genererar StASy individuella arbetsplaner för varje person med separat redovisning av timmar och procent för varje termin och kalenderår, dessutom undervisningsstatistik för avdelningen samt beräkning av ackumulerade lönekostnader för kursvis och övergripande budgetkontroll. Genom att lägga ut undervisningsplanerna på intranät gör StASy studierektorns planering transparent för alla anställda och blir till en kommunikationslänk mellan studierektor, undervisande och administrativ personal. Om studierektorsarbetet ska fördelas på flera personer så underlättar StASy samarbetet inom studierektorsteamet. Med StASy kan studierektorn jobba kontinuerligt med planeringen och därmed fördela planerings- och uppföljningsarbetet jämnare över hela året.
Implementeringen baserar på en ASCII-databas med friformat-textfiler som beskriver kurser och undervisande personal för varje kalenderår. Utöver vanlig text innehåller dessa filer semantic markup för att markera viss information för StASy, såsom årsarbetstid, kostnadsställen, timlönekostnad, undervisningsaktiviteter, vår- och hösttimmar, mm. StASy är i princip en kompilator som läser in källfilerna, parsar markup-informationen, genererar arbetsplanerna för undervisande personal i text- och HTML-format och sammanställer rapportlistor (såsom översikt av undervisningsprocent, lönekostnader, in- och uthyrningar av personal, kursvis budget mm.). StASy filtrerar också bort känslig information innan den läggs ut på intranätet.
Implementeringen använder sig av några standard-Unixverktyg såsom make och grep, och några egenutvecklade C-program för att parsa och processera markup-information. En komplett generatorpass för 80 kursfiler och 99 filer för undervisande personal (SaS-konfigurationen för kalenderår 2004) tar ca. 38 sekunder (wallclock-time) på en Sun UltraSPARC arbetsstation med Solaris9.

Presentationer

Publikation

Exempel

Här är länkar till en exempelinstallation (den som följer med i den nerladdbara versionen nedan) för ett imaginärt studierektorsområde med några kurser och undervisande personal. (Alla kurser och namn är påhittade, likheter med verkliga kurser och namn vore ren slump.)

Download

Systemkrav: Unix eller Linux


Christoph Kessler (chrke \at ida.liu.se)