Workshop om pseudonymisering av textdata

Arrangör: Swe-Clarin och CLARIN-SMS Knowledge Center genom Lars Ahrenberg, LiU och Beáta Megyesi, UU

Tid: Fredag 22 mars kl. 13-16

Plats: Lindbergssalen, Kungliga Biblioteket

Inbjudan

Program

13:00-13.15 Inledning
  Lars Ahrenberg och Beáta Megyesi
13.15-14.00 Avidentifiering och pseudonymisering av svenska patientjournaltexter,
  Hercules Dalianis, DSV, Stockholms universitet
14.00-14.20 Avidentifiering och pseudonymisering av svensk textdata ‐ erfarenheter från tidigare ansatser främst inom den medicinska/kliniska domänen
  Dimitrios Kokkinakis, Språkbanken, GU
   
14.20-14.30 Paus
   
14.30-14.55AnonyMate: Artificial Solutions' Approach to Anonymizing Unstructured Text Data
  Allison Adams, Artificial Solutions
14.55-15.20Pseudonymization of Language Learner Data
  Beáta Megyesi & Elena Volodina, Uppsala Universitet och Göteborgs universitet
15.20-15.45Mot ett systemstöd för pseudonymisering av berättelser om arbete
  Lars Ahrenberg & Linnea Bergsten, Linköpings universitet och Marinette Fogde & Andreas Nilsson, Arbetets Museum, Norrköping
15.45-16.00 Diskussion och avslutning: Hur går vi vidare?
  Moderatorer: Lars Ahrenberg och Beáta Megyesi
   
  En kort sammanfattning av workshopen finns här.