Division of Artificial Intelligence and Integrated Computer Systems

Lokal information för Umeå

Lokal arrangör: Institutionen för datavetenskap, Umeå Universitet
Lokal tävlingsansvarig: Set Norman
Lokal överdomare: Peter Hagervall

Utrustning

Sun arbetsstationer Ultra 10 och PC med Linux.
GNU CC/C++, ver 2.95.4
JDK 1.3.1

Tävlingslokal

Schema lördag 27 september 2003

Sista minuten-information: - OBS!

Om det blir aktuellt kommer det att läggas ut sista minuten-information här. Så glöm inte att titta här igen så sent som möjligt innan tävlingen.

Tillbaks till huvudsidan.
Dessa sidor underhålls av Fredrik Heintz och är senast uppdaterade 4 augusti 2003 kl 18:45:58 MEST.