Division of Artificial Intelligence and Integrated Computer Systems

Lokal information för Linköping

Lokal arrangör: Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet
Lokal tävlingsansvarig: Fredrik Heintz
Lokal överdomare: Stein Norheim

Utrustning

SunRay
GNU CC/C++, ver 3.3.3
JDK 1.4.2
Inga PC-datorer tillhandahålls

Tävlingslokal

IDAs datorsalar, B-huset.

Schema lördag 2 oktober 2004

10.00 Tävlingsgenomgång i Alan Turing - KOM I TID
10.30 Datortest (lagen får bekanta sig med datorutrustningen)
11.00 Tävlingsstart
16.00 Tävlingen slut
16.30 Eftersnack och offentliggörande av resultatet i Alan Turing

Sista minuten-information: - OBS!

Om det blir aktuellt kommer det att läggas ut sista minuten-information här. Så glöm inte att titta här igen så sent som möjligt innan tävlingen.
Vi kommer att använda PC^2 för att rapportera in lösningar. För att förbereda er bör ni titta på dokumentationen.Tillbaks till huvudsidan.
Dessa sidor underhålls av Fredrik Heintz och är senast uppdaterade 6 augusti 2004 kl 15:31:28 CEST.